Contact


Voor het maken van een afspraak kun je bellen, appen of een mailtje sturen!

Ik werk op verschillende locaties, waaronder op dit moment in Lieren (Net onder Apeldoorn)

 

Vraag naar de mogelijkheden.

TEL: 06-22810063

MAIL: info@paulawijnhoven.nl

 

KVK: 61614742Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY STATEMENT

 

Om u tijdens sessies of een behandeltraject zo goed mogelijk te begeleiden hanteer ik algemene voorwaarden en een privacy statement. In de algemene voorwaarden is het algemeen contact vastgelegd. In de privacy statement is vastgelegd welke gegevens voor het vormgeven van een behandeltraject worden vastgelegd en hoe met deze gegevens wordt omgegaan.

 

Algemene voorwaarden praktijk voor holistische massage en coaching

 

1. De cliënt is altijd tijdig op de afspraak aanwezig.
2. De tijd die iemand te laat aanwezig is wordt in mindering gebracht op de overeengekomen sessietijd. 
3. Voor een behandeling worden algemene regels voor hygiëne aangehouden.
4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.
5. Betaling geschiedt na afloop van de sessie contant of per betaalverzoek.
6. De cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
7. Aspecten die van belang aangaande de gezondheid van de cliënt worden door de cliënt voorafgaand aan de sessie vermeld.
8. Paula Wijnhoven streeft voor al haar massages en diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.

 

Privacy statement dossiervorming

 

1.  Tijdens de behandelingen komen gegevens naar boven omtrent uw situatie en wat zich tijdens het verloop van de sessies voor heeft gedaan. Deze worden in een dossier vastgelegd. Het betreft hier gegevens als: hulpvraag, klachten, persoonlijke omstandigheden en voortgang van het proces.

2.  Naast inhoudelijke gegevens worden tevens NAW en contactgegevens in uw dossier opgenomen. NAW gegevens worden enkel in het dossier opgenomen om contact met u op te kunnen nemen en facturatie.

3.  De gegevens die in dit dossier zijn vastgelegd worden niet aan derden doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer behandeling in een later stadium bij een andere behandelaar wordt voortgezet. Hierover zal altijd vooraf contact met u worden gezocht en zal schriftelijke toestemming van u nodig zijn.

4. De bewaartermijn is overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld door de wet 15 jaar.

5. Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door cliënt worden ingezien en bij beëindiging van het behandeltraject worden uit ons bestand worden verwijdert. Het verzoek daartoe geschied altijd schriftelijk.

 

Privacy statement behandelovereenkomst

 

Overeenkomstig de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WKKGZ) waar de behandelingen binnen onze praktijk onder vallen zijn wij verplicht tot het aangaan van een persoonlijke behandelovereenkomst voor het geven van onze sessies. Deze behandelovereenkomst wordt aan het begin van de eerste sessie met u doorgenomen en ondertekend.

 

Onderdelen die in deze behandelovereenkomst worden vastgelegd zijn:

 

1. Overeenstemming over de hulpvraag en het daarbij overeengekomen behandelplan (wat daarbij in grote lijnen wordt overeengekomen).

2. Een schatting van het aantal sessies en het tarief dat per sessie in rekening zal worden gebracht.

3. Instemming over dossiervorming (en de gegevens die daarin worden vastgelegd en wat daarmee wordt gedaan (zie hierboven).

4. Instemming met hierboven gestelde privacy statement.

5. Mogelijkheden om de behandeling te beëindigen (zowel door behandelaar als cliënt) en mogelijkheden voor doorverwijzing.

6. Werkwijze in geval van klachten (klachten procedure) en geschillencommissie.

 

 

 

Privacy statement website & contact

 

De website heeft als doel u zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden in sommige gevallen een minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd.

 

1. Op de website kan worden gewerkt met cookies. Deze cookies zijn anoniem en kunnen u helpen bij het zoeken naar informatie.
2. De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Bij fouten zult u daarvan altijd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.